Nieuwe uitgangspunten ingebruikgeving

Deze pagina geeft info over: Nieuwe uitgangspunten ingebruikgeving

Door de groei van verschillende schaatsverenigingen en de behoefte om meer en op andere tijdstippen ijs te huren is er een regeling ingebruikgeving opgesteld. Op basis van dit kader worden de keuzes voor de verhuur gemaakt.

Het uitgangspunt is dat we zo veel als mogelijk aansluiting vinden bij de wensen en behoeften van de gebruikers/huurders. Tevens moet er voldoende ruimte zijn voor inwoners / recreanten om van het ijs gebruik te kunnen maken. Indien aanvragen van gebruikers/huurders echter voor hetzelfde onderdeel voor dezelfde dag en tijd (waarbij de vraag groter is dan het aanbod) worden ingediend hanteert de gemeente Nijmegen de volgende uitgangspunten en voorrangsregels (volgorde van voorrang).

Uitgangspunten

1. Ieder seizoen worden reserveringsaanvragen opnieuw ingediend en in behandeling genomen om te komen tot een effectieve/efficiënte bezetting van Triavium

2. Seizoen aanvragen hebben voorrang op incidentele aanvragen.

3. De behoefte/noodzaak aan het soort ijs bij de behandeling van de aanvraag is leidend.

Voorrangsregel

1. Grote (sport)evenementen, activiteiten met een vereniging overstijgend en/of gemeentelijk/maatschappelijk belang.

2. Competitiewedstrijdsport van Nijmeegse sportverenigingen (vanuit de sportbond)1.

3. Jeugdsportgroepen t/m 20 jaar van Nijmeegse sportverenigingen op werkdagen tot 20.30 uur.

4. Nijmeegse ijsverenigingen2 krijgen voorrang op het gebruik van de ijshockeybaan t.o.v. andere schaatsverenigingen.

5. Aanvragen die betrekking hebben op doelgroepen, benoemd in de huidig geldende sport- en beweegnota.

6. Ongeorganiseerde sport en/of sportactiviteiten van commerciële sport- en/of beweegaanbieders.

Ter aanvulling op deze voorrangsregels: de ringbaan kan verdeeld worden in een deel voor recreanten en een deel voor verenigingen. Gemeente Nijmegen bepaalt tot welk aantal gebruikers dit verantwoord en veilig is.

Vragen over de ingebruikgeving van Triavium kunnen gesteld worden via triavium@nijmegen.nl

Niet de informatie gevonden waar je naar op zoek was?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op

Veelgestelde vragen